Record details

Title
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    The loess gorge in Zeměchy by Kralupy nad Vltavou
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 31-33
Year
    1996
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    eolické sedimenty
    kvartér Českého masivu
    paleopedologie
    pleistocén-svrchní
    půdy
    sedimentace eolická
    sedimentační dynamika
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Zeměchy (Mělník)
Keyword
    12-21
    Kralup
    Kralupy
    Rokle
    Sprašová
    Vltavou
    Zeměchách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012