Record details

Title
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Loess section in Šatov, district Znojmo
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 67-68
Year
    1998
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    pedogeneze
    pleistocén-střední
    profil půdní
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Šatov (Znojmo)
Keyword
    34-13
    Dyjákovice
    Okres
    Profil
    Sprašový
    Šatově
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012