Record details

Title
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
Statement of responsibility
    Vlasta Štefanidesová, Zdeněk Weiss, Jiří Vidlář
Other titles
    Precipitation and identification of unsoluble sulfates
Author
    Štefanidesová, Vlasta
    Vidlář, Jiří
    Weiss, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 3
Pages
    s. 89-96
Year
    1999
Notes
    2 obr., 5 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    dekontaminace
    ion sulfátový
    kalcit
    kyselá důlní voda
    metoda DTA
    sádrovec
    studie experimentální
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    Identifikace
    Nerozpustných
    Síranů
    Srážení
Abstract (in english)
   The aim of this paper was to verify the conditions of the chemical precipitation of sulfates from model waste water (with the concentration of the sulfate ions 1700 mg/l) and from open pites waste water (the browncoal pit ČSA, MUS, ltd. MOST, with the concentration of sulfate ions 2970 mg/l). For the preparation of unsoluble solids were used calcium hydroxide and aluminium chloride. The concentration of aluminium chloride (0.196 to 0.980 g/100 ml) reduced the concentration of sulfate ions by 81 to 99 % in the model water when the concentration of calcium hydroxide was constant (1.0 g/100 ml). The concentration of calcium hydroxide (0.5 to 2.0 g/100 ml) reduced the concentration of sulfate ions by 96 to 99 % in the waste mine water when the concentration of aluminium chloride was constant (0.5 g/100 ml).
   The order of added precipitate agents did not influence the percentage of the reduction of the sulfate ions, in both the cases the reduction was 90 to 91 %, when the concentrations of the precipitate agents were the same (1.0 g calcium hydroxide and 0.5 g aluminium chloride to 100 ml of model mine water). The concentration of sulfate anions in solutions were determined by ion chromatography. The resulted unsoluble sulfates were identified by X-ray diffraction method. The ettringite was present as the dominant phase in all of the prepared precipitates, further calcium carbonate - calcite, calcium sulfate - gybsum, calcium hydroxide - portlandite, and clacium aluminate were identified. The thermal stability of unsoluble phases was determined by DTA
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012