Record details

Title
    Sr isotope and chemical constraints on the deep structure below the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Karel Vokurka, Jiří Bendl
Author
    Bendl, Jiří
    Vokurka, Karel
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts
Pages
    s. [36]
Subject group
    alkalický bazalt
    Barrandien
    geochemie izotopická
    izotopy Sr
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    původ plášťový
    silur
Geographical name
    ČR
Keyword
    Below
    Bohemian
    Chemical
    Constraints
    Deep
    Isotope
    Massif
    Sr
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012