Record details

Title
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
Statement of responsibility
    Vladimír Slivka, Čestmír Kus
Other titles
    Comparison of garnet-biotite geothermometer
Author
    Kus, Čestmír
    Slivka, Vladimír, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 61-76
Year
    1990
Notes
    3 tab., 1 diagr., 13 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    biotit
    facie metamorfní
    geochemické indície
    granáty
    indicie geochemické
    krystalochemie
    metamorfismus
    teplota
Subject category
    geotermometrie
Keyword
    Geoteploměrů
    Granát-biotitových
    Srovnání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012