Record details

Title
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
Other titles
    Comparison of hydraulic conductivity of the whole rock and rock matrix of granites in the Bohemian Massif
Author
    Holeček, Jan
    Najser, Jan
    Rukavičková, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    4
Year
    2011
Thesaurus term
    hydraulic conductivity, granite, rock matrix, Bohemian Massif
Keyword
    Českého
    Granitech
    Hornin
    Horninové
    Hydraulické
    Masivu
    Matrice
    Rozpukaných
    Srovnání
    Vodivosti
Abstract (in czech)
   Cílem hydrogeologického výzkumu granitů je získat komplexní informace o hydraulických vlastnostech horninové matrice, horninového prostředí jako celku a jejich prostorové variabilitě. Výsledky terénních hydrodynamických testů potvrdily značnou heterogenitu hydraulických vlastností granitových masivů. Průměrná hydraulická vodivost pětimetrových úseků tří vrtů v melechovském masivu, třebíčském masivu a v moldanubickém plutonu kolísá v rozsahu pěti řádů od 10-11 do 10-6 m.s-1. Variabilita výsledků laboratorních měření hydraulické vodivosti horninové matrice je menší, hodnoty se pohybují v řádech 10-13 až 10-11 m.s-1. Primární srovnání výsledků terénních a laboratorních měření ukázalo trend lineární závislosti mezi hydraulickou vodivostí horninové matrice a horninového prostředí jako celku.
Abstract (in english)
   Comparison of hydraulic conductivity of the whole rock and rock matrix of granites in the Bohemian Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014