Record details

Title
    Srovnání image vybraných malých moravských měst
Author
    Kallabová, Eva
    Pokluda, František
Conference
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej Republike a v Slovenskej Republike (20.11.2002 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
Pages
    s. 6-12
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Comparion of images of selected small towns in Moravia
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    Franštát pod Radhoštěm a Frýdlant nad Ostravicí
    genius loci
    image of town
    urban geography
Keyword
    Image
    Malých
    Měst
    Moravských
    Srovnání
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Příspěvek se věnuje specifické problematice jednoho segmentu sídelního systému a to problematice malých měst. Obecně patří termín image mezi velmi frekventované termíny dnešní doby; stále častěji se v různých souvislostech objevuje i v urbánní geografii. Image města je fenoménem, který dokáže ovlivňovat názory, chování a rozhodování návštěvníků, zákazníků i investorů. Náš výzkum byl zaměřen na zjištění vnitřní (z pohledu obyvatel) image tří malých moravských měst. Na základě analýzy různých vstupních atributů byly vyhodnoceny převládající identifikační znaky měst, hodnocen byl i genius loci, vazba obyvatel k prostředí, ve kterém žijí a jejich názory na budoucí vývoj měst.
Abstract (in english)
   The study dealswith the specific problem of small towns as a segment of the settlement system. The term image is quite a frequented one and it emerges ever more frequently in urban geography. The town image is the phenomenon which can influence opinion, behaviour and decision-making of visitores, clients and investors. This research was focused on identification of image of three Moravian towns as seen by their populations. Prevailing identifying traits of the towns, genius loci, linkages of locals to the environment and their opinion concerning future were assessed and evaluated on the basis of analysis of different attributes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012