Record details

Title
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
Statement of responsibility
    František Pechar, Drahoš Rykl
Other titles
    Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
    Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-Li Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und des Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
Author
    Pechar, František
    Rykl, Drahoš
Language
    česky
Source title - serial
    Ústecké muzejní sešity
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 56-70
Year
    1993
Notes
    2 obr., 3 tab., 7 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Ústecké muz. Seš.
Subject group
    krušnohorský pluton
    krystalochemie
    Li (lithium - 3)
    slídy
    středočeský pluton
    teplota
    tlak
Geographical name
    Cínovec
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
    Třebešice
    Vysoký Kámen
Keyword
    Biotitu
    Cínovec
    Fe-Li
    Kámen
    Krystalochemických
    Lokalit
    Parametrů
    Plutonu
    Slíd
    Srovnání
    Středočeského
    Vysoký
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012