Record details

Title
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
Statement of responsibility
    Josef Havíř
Other titles
    Comparison of magnetometric and geometric methods of the strain analysis of the Culmian conglomerates near Hostěradice
Author
    Havíř, Josef, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 35-37
Year
    1994
Notes
    21 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    deformace
    geometrická analýza
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty klastické
    vlastnosti magnetické
    zóna střižná
Subject category
    konglomeráty
    střižná zóna
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostěradice (u Miroslavi)
Keyword
    34-11
    Analýzy
    Deformační
    Geometrických
    Hostěradic
    Kulmských
    Magnetometrických
    Metod
    Slepencích
    Srovnání
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012