Record details

Title
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
Author
    Němečková, Monika
Conference
    Moravskoslezské paleozoikum 1999 (04.02.1999 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 1999
Pages
    s. -
Notes
    Překlad názvu: Comparison of metamorphic events in the areas of The Svinov-Vranová Crystalline Unit and southern part of the Zábřeh Crystalline Unit
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    části
    Jižní
    Krystalinika
    Metamorfních
    Oblasti
    Srovnání
    Svinovsko-vranovského
    Událostí
    Zábřežského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012