Record details

Title
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová, Renata Pátová
Other titles
    The comparison of palynological and geochemical studies of the Peruc-Korycany Formation
Author
    Pacltová, Blanka
    Pátová, Renata
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 127-128
Year
    1997
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    bór
    cenoman
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    ohárecký faciální vývoj
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    palynologie
    prostředí brakické
    prostředí marinní
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Česká republika
    Domaslavice (Teplice)
    Louny
    Osek (Blansko)
    Spešov (Blansko)
Keyword
    Geochemické
    Palynologické
    Perucko-korycanského
    Souvrství
    Srovnání
    Studie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012