Record details

Title
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
Statement of responsibility
    Petr Čížek
Author
    Čížek, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 1
Pages
    s. 19-20
Year
    1992
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geoelektrika
    kámen stavební
    průzkum ložiska
    seizmika refrakční
    středočeská ostrovní zóna
Subject category
    proutkařství
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Menčice
    Všestary
Keyword
    Geofyzikálními
    Kamenolomu
    Menčice-Všestary
    Metodami
    Proutkaře
    Předpolí
    Reakcí
    Srovnání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012