Record details

Title
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
Statement of responsibility
    Jiřina Čtyroká, Pavel Čtyroký, Peter Pálenský
Other titles
    Comparison of the lower Miocene of the borehole Nosislav-3 with the lower Miocene of the Austrian molasse
Author
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Čtyroký, Pavel
    Pálenský, Peter
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 28-29
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    profil vrtný
Subject category
    korelace stratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Nosislav
    Rakousko
Keyword
    Miocénem
    Miocénu
    Molasy
    Nosislav-3
    Rakouska
    Spodního
    Spodním
    Srovnání
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012