Record details

Title
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
Statement of responsibility
    Věra Vaňková, Milan Klečka, Milan Krešl
Other titles
    Comparison of field and laboratory gamma-spectrometry at the detailed study of Th,U and K distribution in the rocks
Author
    Klečka, Milan
    Krešl, Milan
    Vaňková, Věra
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 174-177
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    analýza hornin
    gama-spektroskopie
    izotopy radioaktivní
    K (draslík - 19)
    Th (thorium - 90)
    U (uran - 92)
Keyword
    Detailním
    Distribuce
    Gama-spektrometrie
    Horninách
    Laboratorní
    Srovnání
    Studiu
    Terénní
    Th
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012