Record details

Title
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
Author
    Bochníček, Josef
    Hejda, Pavel
    Huth, Radan
    Pokorná, Lucie
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (28. : 22.05.2007-24.05.2007 : Úpice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Pages
    S. 68-76
Notes
    Projekt: IAA3042401, GA AV ČR3cav_un_auth*0013091
    Překlad názvu: Comparison of solar and geomagnetic effects on the atmospheric circulation variability modes
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    atmospheric circulation
    geomagnetic activity
    modes of vatiability
    solar activity
    solar-terrestrial relationships
Keyword
    Aktivity
    Atmosférické
    Cirkulace
    Geomagnetické
    Módy
    Proměnlivosti
    Sluneční
    Srovnání
    Vlivů
Abstract (in czech)
   Tvar, prostorové rozložení a intenzita módů nízkofrekvenční proměnlivosti atmosférické cirkulace na severní polokouli v zimě jsou významně ovlivněny fází 11-letého slunečního cyklu. Zde rozšiřujeme analýzu na geomagnetickou aktivitu a srovnáváme výsledky se sluneční aktivitou.
Abstract (in english)
   The shapes, spatial extent, and intensity of modes of low-frequency variability of atmospheric circulation in the Northern Hemisphere in winter are significantly affected by the phase of the 11-yr solar cycle. Here we extend the analysis to the geomagnetic activity, and compare the results with the solar activity.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013