Record details

Title
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
Other titles
    Comparison of Eastern and Central El Salvador volcanostratigraphy: regional vs. local validity of defined sequences
Author
    Hradecký, Petr
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2005
Thesaurus term
    El Salvador, volcanostratigraphy, volcanic evolution, ignimbrite
Keyword
    Centrálního
    Definovaných
    Lokální
    Regionální
    Salvadoru
    Sekvencí
    Srovnání
    Vs
    Vulkanostratigrafie
    Východního
    Význam
Abstract (in czech)
   Ze srovnání vulkanostratigrafických schémat sestavených na základě terrénních výzkumů ve východním a centrálním Salvadoru vyplývá, že bazální ignimbrity, spodní - a svrchní andezity představují regionálně rozšířené jednotky, zatímco ostatní definované sekvence jsou pouze lokálního významu se vztahem ke konkrétním jednotlivým vulkanickým aparátům.
Abstract (in english)
   Comparison of Eastern and Central El Salvador volcanostratigraphy: regional vs. local validity of defined sequences
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014