Record details

Title
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 4
Pages
    s. 112-113
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Trichia villosula - A West Carpathian Paleoendemic Snail
    Rozsah: 2 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    molluscs
    snails
    Trichia villosula
Keyword
    Huňatá
    Srstnatka
    Trichia
    Villosula
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012