Record details

Title
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec, Petr Pruner, Daniela Venhodová, Helena Hercman, Tomasz Nowicki
Other titles
    Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
Author
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav, 1961-
    Nowicki, Tomasz
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 87
Pages
    s. 229-243
Year
    2002
Notes
    8 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    datování absolutní
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    sedimentologie
    sedimenty jeskynní
    sedimenty karbonátové
    sedimenty klastické
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
    Šošůvka (Blansko, Blansko)
Keyword
    Česká
    Geneze
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Republika
    Sedimentů
    Stáří
    šošůvské
Abstract (in english)
   Fluvial and infiltration cave sediments intercalated or capped by flowstone sediments were studied. The age of deposition was determined by comparison of remanent paleomagnetic record measured both in clastic cave deposits and flowstones with paleomagnetic scale. Five flowstone samples were dated by 230Th/234U method
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012