Record details

Title
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
Author
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Conference
    Národní speleologický kongres (3. : 08.10.2004-10.10.2004 : Moravský kras, Sloup, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
Pages
    s. 33-36
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Age and genesis of sediments in the Ochozská Cave
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    age and genesis
    cave sediments
    Ochozska Cave (Moravian Karst)
Keyword
    Geneze
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Ochozské
    Sedimentů
    Stáří
Abstract (in czech)
   V Ochozské jeskyni v jižní části Moravského krasu je odkryta rozsáhlá sekce jeskynních uloženin. Studium geneze a stáří sedimentů v této jeskyni přispělo k rekonstrukci vývoje Ochozské jeskyně a lokální paleohydrografie. Doba ukládání byla určena na základě paleomagnetických měření klastických sedimentů a datování(U/Th) sekundárních anorganických jeskynních sedimentů. Tyto sedimenty se pravděpodobně usazovaly v jeskyni během středního a mladšího pleistocénu.
Abstract (in english)
   Large section in cave deposits are exposed in the Ochozská Cave in southern segment of the Moravian Karst. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Ochozská Cave and of local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by probably deposited during the Middle and late Pleistocene in the cave.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012