Record details

Title
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
Statement of responsibility
    Jörg Büchner, Olaf Tietz, Axel Gerdes, Ulf Linnemann
Other titles
    Age relations and volcanology of zircon bearing basalts from Eastern Saxony (Germany)
Author
    Büchner, Jörg
    Gerdes, Axel
    Linnemann, Ulf
    Tietz, Olaf
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
Pages
    s. 52
Notes
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    bazanit
    datování absolutní
    fonolit
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    petrogeneze
    tavenina
    vulkanodetrity
    zirkon
Geographical name
    Sasko (Německo)
Keyword
    Bazaltů
    Německo
    Saska
    Stáří
    Vulkanologie
    Východního
    Zirkony
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012