Record details

Title
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    The age of fenites from Hůrky in the Čistá massif in the light of compositions of detrital rocks in their foreground, W-Bohemia
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 23-24
Year
    2008
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    550.9
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    analýza valounová
    fenit
    fenitizace
    granitoidy
    karbon
    kladensko-rakovnická pánev
    konglomerát
    perm
    revize
    stáří absolutní
    západočeský pluton
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Hůrky (Rakovník, Rakovník )
    Řeřichy (Rakovník, Rakovník )
    Šanov (Rakovník, Rakovník )
Keyword
    12-13
    12-14
    Čechy
    čisteckém
    Fenitů
    Hůrek
    Jesenice
    Klastik
    Masivu
    Předpolí
    Rakovník
    Složení
    Stáří
    Světle
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012