Record details

Title
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Šlechta, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Speleo
Vol./nr.
    Roč. 47, -
Pages
    s. 13-16
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Age of fluvial sediments in the Výpustek Cave (Moravian Karst)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave (Moravian Carst)
    fluvial sediment dating
    magnetic properties - -
Keyword
    Fluviálních
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Sedimentů
    Stáří
    Výpustek
Abstract (in czech)
   Datování jemnozrnných fluviálních sedimentů metodou měření paleomagnetických charakteristik a následného odvození polarity magnetického pole Země, působícího v době sedimentace, umožnilo odhadnout stáří hydrologických procesů v jeskyni Výpustek ve střední části Moravského Krasu. Bylo zjištěno, že fluviální sedimenty zachované v Nízké chodbě této jeskyně jsou s největší pravděpodobností starší než 780 tisíc let. Spodnopleistocenní říční sedimenty v horní jeskynní úrovni Výpustku se mohly ukládat zhruba ve stejnou dobu jako nejstarší známé říční sedimenty zachované v ponorových jeskyních poblíž s. okraje Moravského krasu.
Abstract (in english)
   Paleomagnetic dating of fine fluvial cave sediments deposited in the Vypustek Cave revealed the age older than Brunhes/Matuyama boundary. The sediments were deposited most probably during the same hydrological events as in the caves near the northern boundary of the Moravian Karst.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012