Record details

Title
    Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
Other titles
    The age of the pelitic sequence in the overlay of the Jizera Formation of the Bohemian Paradise.
Author
    Švábenická, Lilian
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    Bohemian Paradise area, NE Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin, Turonian-Coniacian boundary, lithology, lithostratigraphy, calcareous nannofossils, biostratigraphy
Keyword
    Českém
    Jizerského
    Nadloží
    Pelitické
    Ráji
    Sekvence
    Souvrství
    Stáří
Abstract (in czech)
   Studium prostorového a časového rozšíření lithofacie v nadloží jizerského souvrství a křemennými kvádrovými pískovci. Zeugrhabdothus biperforatus indikuje zóny UC9b-UC9c, hojný výskyt Marthasterites furcatus pak nejvyšší turon.
Abstract (in english)
   The age of the pelitic sequence in the overlay of the Jizera Formation of the Bohemian Paradise.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014