Record details

Title
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák, Jiří Kalvoda
Other titles
    The age of the boundary between Horní Benešov and Moravice formations near Šternberk (Jeseníky Mts., n. Moravia)
Author
    Dvořák, Jaroslav, 1932-
    Kalvoda, Jiří, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 3
Pages
    s. 285-286
Year
    1986
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.9
Conspectus category
    550
Keyword
    Hornobenešovského
    Morava
    Moravického
    Rozhraní
    Severní
    Souvrství
    Stáří
    Šternberka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012