Record details

Title
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec, Ondřej Jäger, Alois Kočí
Author
    Jäger, Ondřej
    Kadlec, Jaroslav
    Kočí, Alois
    Minaříková, Dagmar
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 17
Pages
    s. 16-23
Year
    1992
Notes
    4 obr.,8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Subject group
    Barrandien
    devon
    neogén
    paleomagnetismus
    sedimenty jeskynní
    silur
    speleologie
    těžké minerály
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Svatý Jan pod Skalou
Keyword
    Aragonitové
    Jeskyni
    Jeskynní
    Sedimentární
    Stáří
    Výplně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012