Record details

Title
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
Statement of responsibility
    Jiří Majer
Other titles
    State and innovation of Europian ore mining in the pre-industrial era. Studies on history of mining
Author
    Majer, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Vol./nr.
    Roč. 131
Pages
    s. 29-33
Year
    1994
Notes
    21 bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    ekonomika těžby
    průmysl těžební
    rudy
Geographical name
    Česká republika
    Evropa
Keyword
    éře
    Evropského
    Hornictví
    Inovační
    Proces
    Předprůmyslové
    Rudného
    Stát
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012