Record details

Title
    Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
Other titles
    Silver from stratiform ore deposits of the Jeseniky, Mts., Czech Republik
Author
    Fojt, Bohuslav
    Večeřa, Josef
    Voda, Oldřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta rerum naturalium (Přírodovědný sborník Vysočiny)
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    stratiform ore deposits, Ag mining, history, resources
Keyword
    Jeseníků
    Ložisek
    Moravskoslezských
    Stratiformních
    Stříbro
    Sulfidických
Abstract (in czech)
   Článek předkládá informace o stratiformních polymetalických ložiscích a Ag-minerálech v Jeseníkách.
Abstract (in english)
   Silver from stratiform ore deposits of the Jeseniky, Mts., Czech Republik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014