Record details

Title
    Stříbro ve světové ekonomice
Statement of responsibility
    Oldřich Smotlacha
Author
    Smotlacha, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Nerostné suroviny
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 1-50
Year
    1983
Notes
    20 tab.
    il.
Classfication no.
    553
Conspectus category
    33
Keyword
    Ekonomice
    Stříbro
    Světové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 11. 2013
Import date
    20. 5. 2014