Record details

Title
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Other titles
    The Middle Holocene in slope deposits at Karlštejn-Budňany
Author
    Kovanda, Jiří, 1935-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 65-68
Year
    2004
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litostratigrafie
    mapa geologická
    Mollusca
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
    Karlštejn (Beroun, Beroun)
Keyword
    12-41
    Beroun
    Holocén
    Karlštejně-Budňanech
    Střední
    Svahovinách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012