Record details

Title
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
Statement of responsibility
    Ivan Horáček, Vojen Ložek
Author
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 124-125
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    kosti
    kras
    Mollusca
    ochrana přírody
    paleoekologie
    Vertebrata
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kuchařík
Keyword
    Českém
    Fauna
    Krasu
    Kuchaříku
    Středopleistocenní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012