Record details

Title
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
Author
    Bajer, A.
    Dejmal, M.
    Kočár, Petr
    Kočárová, R.
    Lisá, Lenka
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Petr, L.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie
Vol./nr.
    Roč. 2013, č. 15
Pages
    s. 39-44
Year
    2013
Notes
    Projekt: GAP405/11/1729, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0273061
    Překlad názvu: Medieval stable in the light of modern environmental methods; case study from Veselí nad Moravou
    Rozsah: 6 s. : P
Subject category
    archaeobotany
    early middle ages
    horse stable
    micromorphology
Keyword
    Environmentálních
    Metod
    Moderních
    Moravou
    Příkladová
    Stáj
    Středověká
    Studie
    Světle
    Veselí
Abstract (in czech)
   V letech 2010 až 2011 proběhl v prostoru zámku Veselí nad Moravou záchranný archeologický výzkum, při kterém bylo odkryto rozsáhlé dřevěné předhradí, velmi dobře dochované v aluviálních sedimentech řeky Moravy. Jedním z dobře interpretovatelných objektů byla i stáj, jejíž stáří bylo určeno na konec 13. a začátek 14. století. Samotný objekt stáje má kromě rozlišitelných stavebních fází velmi dobře zachovanou podlahovou strukturu. Díky komplexnímu metodickému studiu a především kombinaci klasické faciální analýzy, mikromorfologie a archeobotaniky bylo možné interpretovat jak způsoby úpravy podlahové části stáje, tak zároveň mnohé detaily chovu koní ve vrcholném středověku na Moravě (typ podestýlky či krmiva). Díky perfektnímu zachování koňských žíní v podestýlce stáje bylo možné charakterizovat výživu koní a zároveň i složení skupiny koní, která byla v této prostoře ustájena.
Abstract (in english)
   In years 2010-2011 rescue archaeological excavation took place within the area of the castle of Veselí nad Moravou. The excavation uncovered a large wooden outer court well preserved by the alluvial sediments of river Morava. One of the interpreted buildings was a stable, dated to the beginning of the 14th Century. The feature itself had, apart from recognizable building phases, well preserved floor structures which can be divided between flooring levels and bedding. The bedding consisted mostly of grass and tree shoots. This vegetation could have been also used for feeding but cereals were also found. Composition of the horse population indirectly suggests the last usage of stable, it was used either stabling of peasants horses, messenger horses or military horses.
   Thanks to the analysis of the infill of the feature it was possible to reconstruct also medieval vegetation, which corresponds with assemblage of damp to wet meadow habitat (Morava flood plain), mesophile meadows and in some places also dry and very dry pasture.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014