Record details

Title
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
Statement of responsibility
    Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Other titles
    Medieval barium-rich slags after melting of polymetallic ores from selected sites in Jihlava
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Kapusta, Jaroslav
    Malý, Karel, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    s. 188-192
Year
    2013
Notes
    4 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    669
Subject group
    baryum
    kovy těžké
    metalurgie
    rudy barevných kovů
    složení chemické
    struska
Geographical name
    Jihlava
    Morava (Česko)
Keyword
    Barytem
    Bohaté
    Jihlavě
    Lokalitách
    Po
    Polymetalických
    Rud
    Strusky
    Středověké
    Tavbě
    Vybraných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014