Record details

Title
    Středověké doly Oselského pásma v Kutné Hoře
Author
    Bohátka, J.
    Cílek, Václav
    Daněček, V.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleo
Pages
    s. 25-30
Keyword
    Doly
    Hoře
    Kutné
    Oselského
    Pásma
    Středověké
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012