Record details

Title
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
Statement of responsibility
    Vladimír Daněček, Karel Nováček, Václav jr. Cílek
Other titles
    Medieval mines on Osel zone in Kutná Hora. Studies on history of mining
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Daněček, Vladimír
    Nováček, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Vol./nr.
    Roč. 131
Pages
    s. 9-13
Year
    1994
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    archeologie
    báňská historie
    izotopy stabilní
    kalcit
    těžba podzemní
Subject category
    aragonit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Doly
    Hoře
    Kutné
    Oselského
    Pásma
    Středověké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012