Record details

Title
    Středověké zlatodoly Kometa
Statement of responsibility
    Jaroslav Cícha
Other titles
    Mittelalterliche Goldgruben Kometa
Author
    Cícha, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
Vol./nr.
    Roč. 125
Pages
    s. 35-38
Year
    1992
Notes
    5 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    české moldanubikum
    důl
    geomorfologie regionální
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    průvodní jevy
    rudy Au
Subject category
    antroporeliéf
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kometa
    Všeteč
Keyword
    Kometa
    Středověké
    Zlatodoly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012