Record details

Title
    Střižná a nestřižná zemětřesení
Author
    Šílený, Jan
    Vavryčuk, Václav
    Zahradník, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    s. 173-178
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/02/0383, GA ČR3cav_un_auth*0000192
    Projekt: GA205/03/1047, GA ČR3cav_un_auth*0007418
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Překlad názvu: Shear and non-shear earthquakes
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    earthquake mechanism
    non-shear earthquakes
    shear earthquakes
Keyword
    Nestřižná
    Střižná
    Zemětřesení
Abstract (in czech)
   Zemětřesení - jeden z nejmocnějších projevů planety Země, které pozorujeme na jejím povrchu, je většinou způsobeno křehkým porušením horninového masivu podél existujících zlomů v důsledku tektonického napětí v zemské kůře a ve svrchním plášti. Náhlé prasknutí horniny budí rychlé pohyby v ohnisku zemětřesení, které se dále šíří formou seismických vln do celého zemského tělesa.
Abstract (in english)
   Traditionally, a double couple (body force equivalent of a shear slip along a planar fault) has been assigned to an earthquake mechanism. Recently, departures from the DC have been searched, which may indicate different physical processes (e.g. volcanic and induced earthquakes etc.). The article addresses questions related to their resolution when inverting seismic data.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013