Record details

Title
    Střižné zóny v tektonické šupině choustnické žuly a vznik choustnické ortoruly
Other titles
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník