Record details

Title
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
Author
    Hájek, A.
    Konečný, Petr
Conference
    Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace (00.10.2001 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
Pages
    s. 120-126
Notes
    Projekt: GA105/99/1218, GA ČR
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Long-term stability of underground openings with respect to their liquidation at the small and middle uranium deposits of the Moravian Moldanubicum (Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Rozsah: 7 s.
Subject category
    liquidation -stability
    uranium deposit
Keyword
    Děl
    Důlních
    Hlavních
    Jasenice-Pucov
    Likvidací
    Ložiscích
    Ložiska
    Malých
    Moldanubika
    Moravské
    Olší-Drahonín
    Souvislosti
    Stabilita
    Středně
    Uranu
    Velkých
    Větve
Abstract (in czech)
   Zajištění dlouhodobé stability důlních děl ústících na povrch (jam, komínů a štol) je základním předpokladem pro úspěšnou likvidaci vyčerpaného ložiska. Výpočet stability takových děl v podmínkách malých a středních ložisek uranu bylo provedeno v souvislosti s jejich uzavřením. V úvahu byla vzata díla uložená v hloubce vice než 30 až 50 m pod povrchem.
Abstract (in english)
   Securing of the long term stability of underground openings mouthing to the surface (shaft, drifts, galleries) is the basic presumption for the successful liquidation of an exhausted deposits. The calculation of stability for such openings in small and middle deposits of uranium was realised in connection with their closing. Opening deeper then approximately 30-50 m were taken under consideration.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012