Record details

Title
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
Statement of responsibility
    František Kresta
Author
    Kresta, František
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Pages
    s. 9-15
Notes
    3 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    622
    624
Subject group
    časový faktor
    dálnice
    interakce voda-hornina
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika zemin
    násyp
    odpady úpravnické
    odval
    pevnost v tlaku
    pískovce
    stabilita
    stavby vodní
    uhelný revír
    území poddolované
    zrnitostní křivka
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostrava-Heřmanice
    Paskov (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
Keyword
    čase
    Hlušinové
    Stabilita
    Sypaniny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012