Record details

Title
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
Statement of responsibility
    Josef Stemberk
Author
    Stemberk, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
Pages
    s. 229-238
Notes
    2 obr., 5 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Překlad názvu: Stability aspects in the Suché Skály Natural Monument
Classfication no.
    550.8
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    balvan
    česká křídová pánev
    eroze
    hodnocení rizika
    křída-svrchní
    mapa inženýrskogeologická
    ochrana proti erozi
    pískovce
    pohyb svahový
    puklinatost
    reliéf
    řícení skalní
    skalní tvar
    stabilita svahu
    suťový svah
    tektonika zlomová
    vegetace
    vlastnosti mechanické
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Malá Skála-Suché skály (Jablonec nad Nisou, Turnov)
Keyword
    NPP
    Poměry
    Skály
    Stabilitní
    Suché
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012