Record details

Title
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
Statement of responsibility
    František Buzek
Author
    Bůzek, František
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1981, č. 1
Pages
    s. 77
Year
    1982
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    550
Keyword
    Geochemie
    Geologie
    Izotopy
    Lehkých
    Problémy
    Prvků
    Současné
    Stabilní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2014
Import date
    12. 9. 2014