Record details

Title
    Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
Statement of responsibility
    Šárka Hladilová, Jana Hladíková
Other titles
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Kraków, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Author
    Hladíková, Jana
    Hladilová, Šárka, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Vol./nr.
    Vol. 387
Pages
    p. 104-106
Year
    1999
Notes
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Subject group
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy stabilní
    karbonáty
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    Mollusca
    paleoteplota
    schránky
    sedimentologie
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostim (Znojmo)
    Kralice nad Oslavou (Třebíč)
    Nosislav (Břeclav)
    Znojmo
Keyword
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Fossils
    Isotope
    Miocene
    Moravia
    Republic
    Sediments
    Stable
    Studies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012