Record details

Title
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
Statement of responsibility
    Karel Žák, Petr Dobeš
Author
    Dobeš, Petr
    Žák, Karel, 1957-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd
Vol./nr.
    Vol. 101, no. 5
Pages
    p. 1-109
Year
    1991
Notes
    6 tab., 3 sch., 29 diag.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd
Subject group
    Barrandien
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    ložisko hydrotermální
    mineralizátory
    monografie
    plynokapalné inkluze
    středočeský pluton
    suroviny radioaktivní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Příbramský rudní revír
Keyword
    Deposits
    Fluid
    Hydrothermal
    Inclusions
    Isotopes
    Ore
    Příbram
    Region
    Stable
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012