Record details

Title
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
Statement of responsibility
    Milan Matolín, Zdeněk Jáně, Ján Senčák, Jana Slepičková
Other titles
    Standardization of the radiometric map of the Czech Republic 1:500 000
Author
    Jáně, Zdeněk
    Matolín, Milan
    Senčák, Ján
    Slepičková, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 39-44
Year
    1999
Notes
    4 obr., 2 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    česká křídová pánev
    draslík
    hejšovinský faciální vývoj
    hornoslezská pánev
    mapa geofyzikální
    mapa radiometrická
    radioaktivita
    standardizace
    thorium
    uran
    západosudetská oblast
Geographical name
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Keyword
    1:500
    000
    České
    Mapy
    Radiometrické
    Republiky
    Standardizace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012