Record details

Title
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
Statement of responsibility
    Zdeněk Klika, Vladimír Slivka
Other titles
    The determination and distribution of trace concentration of ammonium in biotites of Desná area in metamorphic rocks
Author
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Slivka, Vladimír, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 195-213
Year
    1989
Notes
    6 obr., 1 tab., 8 bibl.
    res. rus., angl., špan.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    analýza hornin
    biotit
    distribuce prvků
    facie metamorfní
    H (vodík - 1)
    N (dusík - 7)
    retrográdní metamorfóza
    rula
    silesikum
Subject category
    amoniak
    desenské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Amoniaku
    Biotitech
    Desenské
    Distribuce
    Hornin
    Metamorfovaných
    Obsahů
    Skupiny
    Stanovení
    Stopových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012