Record details

Title
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
Author
    Černý, I.
    Hortvík, Karel
    Konečný, Petr
    Stein, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 4
Pages
    s. 22-26
Year
    2007
Notes
    Projekt: AACBU39-05, GA ČBÚ
    Překlad názvu: Determination of the boundaries of the area affected by the mining induced surface deformations in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    determination of the boundaries
    mining induced surface deformations
Keyword
    části
    české
    Deformací
    Dobývání
    Dotčeného
    Důsledku
    Hlubinného
    Hornoslezské
    Hranic
    Pánve
    Povrchu
    Projevy
    Stanovení
    Uhlí
    území
Abstract (in czech)
   Předložený článek se zabývá aktuální problematikou, a to stanovením hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve. Výsledky zde publikované se opírají o vyhodnocení velkého množství geodetických pozorování a jejich srovnání s hodnotami prognózními, dále pak o zkušenosti z Polska a Německa.
Abstract (in english)
   The submitted arcticle deals with very actual problem of the determination of the boundaries of the area affected by the mining induced surface deformations in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. The here published results are based on evaluation of great amount of geodetic observations and their comparison with prognostic values of subsidence, and on Polish and German experiences too.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012