Record details

Title
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Ivo Černý, Karel Hortvík, Petr Konečný, Pavel Stein
Author
    Černý, Ivo, 1931-
    Hortvík, Karel
    Konečný, Petr
    Stein, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 4
Pages
    s. 22-26
Year
    2007
Notes
    5 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Determination of the boundaries of the area affected by the mining induced surface deformations in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    622.33
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    hornoslezská pánev
    legislativa
    metoda matematická
    monitoring
    nivelace
    predikce
    sedání povrchu
    těžba podzemní
    uhelný revír
    uhlí bituminózní
    území poddolované
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    části
    české
    Deformací
    Dobývání
    Dotčeného
    Důsledku
    Hlubinného
    Hornoslezské
    Hranic
    Pánve
    Povrchu
    Projevy
    Stanovení
    Uhlí
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012