Record details

Title
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
Statement of responsibility
    Zdeněk Klika, Antonín Uher, Čestmír Kus
Other titles
    Determination of carbonates in clastic sediments by phase analysis methods
Author
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Kus, Čestmír
    Uher, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 3
Pages
    s. 303-314
Year
    1989
Notes
    4 obr., 3 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    difrakční metody v mineralogii
    klastické horniny
    oblast moravskoslezského svrchního karbonu
    uhličitany, dusičnany, boritany
Keyword
    Analýzy
    Fázové
    Karbonátů
    Klastických
    Metodami
    Sedimentech
    Stanovení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012