Record details

Title
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Statement of responsibility
    Daniela Fottová, Miroslav Havel, Jakub Hruška
Other titles
    Determination of critical loads based on measurements of material fluxes within selected small catchments
Author
    Fottová, Daniela, 1951-
    Havel, Miroslav
    Hruška, Jakub
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 70-73
Year
    1996
Notes
    1 obr., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    acidita
    atmosférická depozice
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    mobilita
    srážky atmosférické
    výzkum
    zpráva o činnosti
Subject category
    atmosférická depozice
    malé povodí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Kritických
    Látkových
    Malých
    Povodí
    Síti
    Sledování
    Stanovení
    Toků
    Vybraných
    Základě
    Zátěží
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012