Record details

Title
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
Statement of responsibility
    Václav Vávra, Radovan Tvrdý
Other titles
    The determination of the minerals content in rocks - XRD method applied to the olivine example
Author
    Tvrdý, Radovan
    Vávra, Václav, 1971-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 119-121
Year
    2005
Notes
    1 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýzy kvantitativní
    difrakce rentgenová
    kalibrace
    metoda prášková
    minerály horninotvorné
    olivín
    standard
    studie experimentální
Geographical name
    Česká republika
    Horní Bory (Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí)
    Smrčí (Semily, Semily)
Keyword
    Difrakce
    Horninách
    Kvantitativního
    Metoda
    Minerálů
    Olivínu
    Práškové
    Příkladu
    RTG
    Stanovení
    Zastoupení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012